تماس با ماهور


دفتر مرکزی

آدرس :

تهران، خیابان بهشتی، چهارراه اندیشه، خیابان سهند، کوچه شهر تاش، شماره ۳۱، واحد ۷

تلفن تماس :

 ۱۰ – ۸۸۵۲۶۵۰۸ ۲۱ ۹۸+

فاکس:

  ۸۸۵۰۳۵۶۹ ۲۱ ۹۸+

کد پستی :

 ۱۵۵۹۷۳۵۷۱۸

کارخانه

آدرس :

کاشان، مقابل پليس راه راوند، کوچه بوستان يکم، انتهاي کوچه، سمت راست

ایمیل ها :

info@mahoorcarpet.com

info@nimacarpet.com