آذین

آذین

1000 شانه هایبالک

  • توضیحات تکمیلی

توضیحات تکمیلی

رنگ

تعداد رنگ

تراکم

تعداد گره در مترمربع

ابعاد

, , , , , , , ,