اسلیمی

  • توضیحات
  • توضیحات تکمیلی

توضیحات

۱۰۰۰ شانه هایبالک

توضیحات تکمیلی

رنگ

تعداد رنگ

تراکم

تعداد گره در مترمربع