کد 014

  • توضیحات تکمیلی

توضیحات تکمیلی

تعداد رنگ

تراکم

تعداد گره در مترمربع

دسته: