دسته‌بندی نشده

مهدی ضابطی مدیرعامل فرش ماهور: نمایشگاه 2023 دموتکس آلمان و عدم حضور شرکت های ایرانی

جناب آقای مهدی ضابطی مدیر عامل محترم فرش ماهور در مصاحبه با مجلسه نساجی موفق : در مورد نمایشگاه دموتکس و تاثیر آن در صادرات فرش ماشینی...

ادامه مطلب

ریبرندینگ و تدوین استراتژی جدید فرش ماهور در سال 1401

  در بازاری که در یک طرف آن انبوه تولید کنندگان قد علم کرده اند و در سویی دیگر هایپرمارکت‌ها فرش، با داشتن یک استراتژی قوی می‌ت...

ادامه مطلب